De opbrengst van zonnepanelen per dag

Mensen die momenteel zonnepanelen hebben of overwegen deze in de toekomst te installeren, hebben ongetwijfeld de volgende vragen: Wat is de dagelijkse opbrengst van mijn zonnepanelen? Wat kan ik verwachten qua opbrengst per dag? En welke factoren beïnvloeden de opbrengst van mijn zonnepanelen?

Hoe bereken je de opbrengst van jouw zonnepanelen?

Om de opbrengst van je zonnepanelen te berekenen, zijn twee componenten noodzakelijk: de benutte capaciteit en het totale vermogen van de zonnepanelen.

  • De totale capaciteit van je zonnepanelen: Het is evident dat gedurende de dag zonnepanelen niet voortdurend dezelfde hoeveelheid elektriciteit kunnen opwekken. Over het algemeen benutten zonnepanelen gemiddeld ongeveer 90% van hun maximale capaciteit. Dit houdt bijvoorbeeld in dat 1 Wattpiek (Wp) vermogen doorgaans ongeveer 0,9 kWh elektriciteit genereert. Belangrijk om te benadrukken is dat niet alle zonnepanelen gelijk zijn; sommige zijn in staat om meer vermogen te genereren dan andere. Diverse factoren, zoals de oriëntatie, kwaliteit en hellingshoek van de zonnepanelen, spelen hierbij een aanzienlijke rol.
  • Het maximale vermogen van je zonnepanelen:
  • Indien je wenst te achterhalen welke maximale energie je zonnepanelen onder ideale omstandigheden kunnen genereren, kun je de onderstaande formule raadplegen, vergezeld van een verhelderend voorbeeld. Hiermee krijg je voorafgaand aan de aanschaf van zonnepanelen een nauwkeurige schatting van het aantal panelen dat je zou moeten overwegen om aan je jaarlijkse energiebehoefte te voldoen.

De formule om de opbrengst van je zonnepanelen te berekenen is als volgt:

Het maximaal vermogen van een zonnepaneel in Wattpiek (Wp) x 0,9* x het aantal zonnepanelen = de verwachte jaaropbrengst van je zonnepanelen in kWh

*De factor 0,9 is een goed gemiddelde voor het opbrengstpercentage van 90% in Nederland. Afhankelijk van locatie en omgevingsomstandigheden kan dit hoger of lager uitvallen

Voorbeeld van de berekening

Ben jij van plan om 10 zonnepanelen met een Wattpiek (Wp) van 350 aan te schaffen? Dan is je verwachte opbrengst als volgt: 350 Wp x 0,9 opbrengstpercentage x 10 zonnepanelen= 3150 kWh

Opbrengst zonnepanelen per dag berekenen

Uitgaande van van 10 zonnepanelen met een Wattpiek (Wp) van 350 kun je de opbrengst van je zonnepanelen als volgt berekenen:

  • 350 Wp x 0,9 x 10 = 3150 kWh / 365 = 8,63 kWh per week

Welke factoren kunnen de opbrengst van jouw zonnepanelen per dag beïnvloeden?

De potentiële opbrengst van je zonnepanelen wordt hoofdzakelijk bepaald door hun efficiëntie, dat wil zeggen het vermogen in kilowattuur (kWh) dat ze kunnen genereren onder optimale omstandigheden. In Nederland ligt het gemiddelde opbrengstpercentage doorgaans rond de 90% van de maximale capaciteit. Niettemin worden zowel het rendement als de uiteindelijke opbrengst van je zonnepanelen in aanzienlijke mate beïnvloed door de volgende variabelen:

De hoeveelheid zon die per dag op jouw zonnepanelen schijnt

In tegenstelling tot zonnige oorden zoals Portugal en Spanje hebben we in Nederland niet continu heldere dagen. Hierdoor is het begrijpelijk dat zonnepanelen in die regio’s beduidend meer opbrengst genereren. Gelukkig neemt het aantal zonuren in Nederland echter toe, wat investeren in zonnepanelen zeer rendabel maakt.

De oriëntatie en hellingshoek van de panelen op je dak

Een optimale hellingshoek van ongeveer 35 graden op een dak resulteert in de beste prestaties van zonnepanelen. Op platte daken kun je de hoek van de panelen zelf instellen, wat dit soort daken bijzonder gunstig maakt. Eveneens van belang is de oriëntatie van de panelen; zuidelijk gerichte panelen vangen het meeste zonlicht op, maar zelfs een oriëntatie richting zuidoost of zuidwest kan aanzienlijke opbrengsten opleveren.

De hoeveelheid aan schaduw per dag op je dak

Schaduw heeft begrijpelijkerwijs een negatieve impact. Als er bomen, andere gebouwen, daken of objecten in de buurt van je woning zijn die schaduw werpen op je panelen, zal de opbrengst aanzienlijk verminderen. Een schaduwanalyse van je dak voorafgaand aan de aanschaf van zonnepanelen is dan ook verstandig. Een erkende installateur kan deze analyse uitvoeren om de optimale positionering van je panelen te bepalen en schaduwproblemen te minimaliseren.

Soort en kwaliteit van de zonnepanelen

De prestaties van zonnepanelen zijn afhankelijk van hun type en kwaliteit. Je kunt kiezen uit verschillende varianten, waaronder glas-glas, monokristallijn, amorfe en polykristallijn. Bij de aanschaf van zonnepanelen zijn diverse overwegingen van belang. Het is raadzaam om offertes aan te vragen bij verschillende installateurs om zowel de aangeboden kwaliteit als prijzen te vergelijken.

De levensduur van je zonnepanelen

Helaas neemt de jaarlijkse opbrengst van zonnepanelen geleidelijk af. De snelheid van afname wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van de panelen. Hoogwaardige panelen behouden na 20 tot 25 jaar nog steeds ongeveer 85% van hun rendement, een opmerkelijk resultaat. Bij panelen van mindere kwaliteit zal dit percentage aanzienlijk lager zijn. Investeren in hoogwaardige panelen is duidelijk niet alleen rendabel, maar ook financieel voordelig op de lange termijn.

Het onderhoud van je zonnepanelen

Het jaarlijks schoonmaken van je zonnepanelen is aan te raden. Als ze zich op een plat dak bevinden, kun je dit onderhoud eventueel zelf uitvoeren. Vervuiling met stof, vogelpoep (overweeg zonnepanelen met vogelwering) en ander vuil kan namelijk aanzienlijk van invloed zijn op de opbrengst, meer dan je zou verwachten. Het investeren in onderhoud van je panelen is dan ook de moeite waard, omdat dit de opbrengst aanzienlijk kan verhogen.

De opbrengst van zonnepanelen in de winter

Tijdens de wintermaanden en op bewolkte dagen is de opbrengst van zonnepanelen vanzelfsprekend lager. Dit geldt vooral wanneer dikke bewolking het zonlicht tegenhoudt. Het is dus mogelijk dat de opbrengst op zulke dagen tegenvallend is. Niettemin kunnen je panelen zelfs dan nog steeds elektriciteit produceren. Hoewel de winteropbrengst lager zal zijn, wordt dit vaak gecompenseerd in de lente en de zomer.

De opbrengst van je zonnepanelen in euro’s berekenen

Wil je weten hoeveel je zonnepanelen in euro’s opleveren? Dit is eveneens berekenbaar. Het enige wat je hoeft te weten, is het aantal kilowattuur (kWh) dat je panelen opwekken. Bijvoorbeeld, als je weet dat je panelen op een bepaalde dag 15 kWh hebben geproduceerd en de energieprijs op dat moment €0,30 per kWh is, dan bedraagt de opbrengst van je panelen op die dag €4,50. Natuurlijk varieert dit bedrag afhankelijk van de dag en het seizoen.