De opbrengst van zonnepanelen per maand

Iedereen die in het bezit is van zonnepanelen of die zonnepanelen in de toekomst graag wil laten plaatsen, zit ongetwijfeld met de volgende vragen: Wat leveren mijn zonnepanelen per maand op? Wat is de opbrengst per maand? En van wat hangt de opbrengst van mijn zonnepanelen allemaal af? 

Hoe bereken je de opbrengst van jouw zonnepanelen?

Voor het berekenen van de opbrengst van je zonnepanelen zijn twee elementen vereist: de benutte capaciteit en het totale vermogen van de zonnepanelen.

  • De effectieve capaciteit van je zonnepanelen: het is duidelijk dat je zonnepanelen niet constant dezelfde hoeveelheid elektriciteit kunnen genereren gedurende de dag. Over het algemeen benutten zonnepanelen gemiddeld zo’n 90% van hun capaciteit. Dit betekent dat bijvoorbeeld 1 Wattpiek (Wp) aan vermogen ongeveer 0,9 kWh aan elektriciteit oplevert. Het is belangrijk op te merken dat niet alle zonnepanelen gelijk zijn; sommige kunnen meer vermogen genereren dan andere. Verscheidene invloedsfactoren spelen hierin een significante rol, zoals de oriëntatie, kwaliteit en hellingshoek van je zonnepanelen.
  • Het maximale vermogen van je zonnepanelen: als je wilt inschatten hoeveel energie jouw zonnepanelen potentieel kunnen genereren onder optimale omstandigheden, neem dan een kijkje naar de volgende formule, samen met een illustratief voorbeeld. Hierdoor kun je vóór de aankoop van zonnepanelen precies vaststellen hoeveel panelen je zou moeten overwegen om je jaarlijkse stroombehoefte te compenseren.

De formule om de opbrengst van je zonnepanelen te berekenen is als volgt:

Het maximaal vermogen van een zonnepaneel in Wattpiek (Wp) x 0,9* x het aantal zonnepanelen = de verwachte jaaropbrengst van je zonnepanelen in kWh

*De factor 0,9 is een goed gemiddelde voor het opbrengstpercentage van 90% in Nederland. Afhankelijk van locatie en omgevingsomstandigheden kan dit hoger of lager uitvallen

Voorbeeld van de berekening

Ben jij van plan om 10 zonnepanelen met een Wattpiek (Wp) van 350 aan te schaffen? Dan is je verwachte opbrengst als volgt: 350 Wp x 0,9 opbrengstpercentage x 10 zonnepanelen= 3150 kWh

Opbrengst zonnepanelen per maand berekenen

Uitgaande van van 10 zonnepanelen met een Wattpiek (Wp) van 350 kun je de opbrengst van je zonnepanelen als volgt berekenen:

  • 350 Wp x 0,9 x 10 = 3150 kWh / 12 = 262,5 kWh per maand

Welke factoren kunnen de opbrengst van jouw zonnepanelen per maand beïnvloeden?

De potentiële opbrengst van je zonnepanelen is voornamelijk afhankelijk van hun efficiëntie. Hiermee doelen we op het vermogen in kWh dat je zonnepanelen kunnen genereren onder piekomstandigheden. In Nederland ligt het gemiddelde opbrengstpercentage rond de 90% van de capaciteit. Bovendien wordt het rendement en de uiteindelijke opbrengst van je zonnepanelen in grote mate beïnvloed door de volgende factoren:

De hoeveelheid zon die per maand op jouw zonnepanelen schijnt

In Nederland hebben we niet het voorrecht van constante zonneschijn, in tegenstelling tot zuidelijkere landen zoals Portugal en Spanje. Daarom is het begrijpelijk dat de opbrengst van zonnepanelen daar aanzienlijk hoger ligt. Toch hebben we in de afgelopen jaren steeds meer zonuren in Nederland, wat investeren in zonnepanelen zeker de moeite waard maakt!

De oriëntatie en hellingshoek van de panelen op je dak

Zonnepanelen op een dak met een helling van ongeveer 35 graden leveren de beste resultaten op. Eigenlijk zijn zonnepanelen op platte daken het meest interessant, omdat je hier zelf de helling van de panelen kunt bepalen. De richting waarin de panelen wijzen, is eveneens van belang, aangezien zonnepanelen die op het zuiden zijn gericht het meeste zonlicht vangen. Maar zelfs met een oriëntatie naar het zuidoosten of zuidwesten kun je aanzienlijke opbrengsten realiseren met je zonnepanelen.

De hoeveelheid aan schaduw per maand op je dak

Het effect van schaduw spreekt voor zich. Indien er in de nabijheid van je huis bomen, andere daken, gebouwen of objecten zijn die schaduw op je panelen werpen, zal de opbrengst van je zonnepanelen helaas verminderen. Voordat je zonnepanelen aanschaft, is het daarom verstandig om een schaduwanalyse van je dak te laten uitvoeren. Een erkende en gecertificeerde installateur kan dit voor je doen. Op deze manier kunnen je zonnepanelen optimaal worden geplaatst, waardoor schaduwproblemen tot een minimum worden beperkt.

Soorten zonnepanelen en de kwaliteit ervan

De opbrengst van je zonnepanelen hangt af van hun kwaliteit en het type paneel dat je hebt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit glas-glas zonnepanelen, monokristallijne zonnepanelen, amorfe zonnepanelen en polykristallijne zonnepanelen. Bij het aanschaffen van zonnepanelen zijn er tal van factoren om rekening mee te houden. Daarom is het aan te raden om meerdere offertes aan te vragen bij diverse zonnepaneelinstallateurs. Zo kun je de aangeboden kwaliteit en prijzen vergelijken.

De levensduur van je zonnepanelen

Helaas neemt de opbrengst van zonnepanelen jaarlijks enigszins af. De mate van afname wordt echter vooral bepaald door de kwaliteit van je zonnepanelen. Hoogwaardige zonnepanelen kunnen na 20 tot 25 jaar nog steeds een rendement van ongeveer 85% behouden, wat vrij indrukwekkend is. Bij panelen van mindere kwaliteit zal dit percentage aanzienlijk lager liggen. Het is dus duidelijk dat investeren in hoogwaardige zonnepanelen niet alleen de moeite waard is, maar ook rendabel blijkt.

Het onderhoud van je zonnepanelen

Het wordt aanbevolen om je zonnepanelen jaarlijks schoon te laten maken. Als je zonnepanelen op een plat dak liggen, kun je dit onderhoud eventueel zelf uitvoeren. Het schoonmaken van zonnepanelen is essentieel, aangezien ze bedekt kunnen raken met stof, vogelpoep (overweeg zonnepanelen met vogelwering) en ander vuil. Deze vervuiling kan leiden tot een aanzienlijke daling van de opbrengst, meer dan je zou verwachten. Het is daarom de moeite waard om in het onderhoud van je panelen te investeren, omdat het rendement ervan aanzienlijk wordt bevorderd.

De opbrengst van zonnepanelen in de winter

Tijdens de wintermaanden en op bewolkte dagen is de opbrengst van zonnepanelen natuurlijk lager. Dit geldt met name wanneer dikke bewolking het zonlicht blokkeert. Het kan dus gebeuren dat de opbrengst op zulke dagen wat tegenvalt. Gelukkig kunnen je panelen zelfs dan nog steeds elektriciteit produceren. Hoewel de opbrengst in de winter lager zal zijn, wordt dit vaak gecompenseerd in de lente en de zomer.

De opbrengst van je zonnepanelen in euro’s berekenen

Wil je weten hoeveel euro’s je zonnepanelen opleveren? Dat is ook mogelijk om te berekenen. Je hoeft alleen maar te weten hoeveel kWh je zonnepanelen produceren. Als je bijvoorbeeld weet dat je zonnepanelen op een bepaalde dag 15 kWh hebben geproduceerd en de energieprijs op dat moment 0,30 euro per kWh is, dan bedraagt de opbrengst van je zonnepanelen op die dag €4,50. Uiteraard zal dit bedrag variëren per dag en seizoen.