De beste ligging en oriëntatie van zonnepanelen

De plaatsing van jouw zonnepanelen is van groot belang voor het rendement en de terugverdientijd van je panelen. Het succes van zonnepanelen gaat hiermee verder dan alleen de kwaliteit van de panelen zelf. Eén van de meest cruciale factoren die de efficiëntie en opbrengst van zonnepanelen beïnvloeden, is de oriëntatie ervan ten opzichte van de zon. Het juist positioneren van zonnepanelen kan het verschil maken tussen een bescheiden opbrengst en een aanzienlijke energiebesparing.

Waarom is de ligging van zonnepanelen belangrijk?

De beste plek voor je zonnepanelen, de oriëntatie en ligging van zonnepanelen zijn van cruciaal belang voor hun prestaties en financiële voordelen. Het juist plaatsen van zonnepanelen zorgt ervoor dat ze zoveel mogelijk zonlicht kunnen opvangen, wat direct van invloed is op het rendement van het zonne-energiesysteem. Als zonnepanelen niet correct zijn georiënteerd of niet goed zijn gepositioneerd, kan dit resulteren in een verminderde energieopbrengst, wat de terugverdientijd van de investering langer maakt. Een optimale oriëntatie en locatie van zonnepanelen kunnen daarentegen aanzienlijke besparingen op elektriciteitskosten opleveren.

De optimale oriëntatie van zonnepanelen

Een optimale oriëntatie van zonnepanelen is cruciaal voor een efficiënte energieopwekking. Ideaal gezien dienen zonnepanelen naar het zuiden gericht te zijn, met een azimut van 180°, omdat de zon haar hoogste punt bereikt in het zuiden. In België en Nederland is de optimale hellingshoek voor zonnepanelen bij deze oriëntatie ongeveer 37°, wat zorgt voor een maximaal rendement gedurende de dag. Als het niet mogelijk is om naar het zuiden te oriënteren, zijn zuidoost en zuidwest nog acceptabele alternatieven, zij het met iets lagere rendementen. 

Een slechte oriëntatie, zoals naar het oosten of westen gericht, kan leiden tot een rendementsverlies van ongeveer 20%. Aangezien de optimale oriëntatie varieert van gebouw tot gebouw, is het raadzaam om een professioneel bedrijf in te schakelen om de juiste positie te bepalen. Zij houden dan bijvoorbeeld ook rekening met factoren zoals schaduw van nabijgelegen gebouwen of objecten. Dit zorgt voor een optimaal rendement van zonnepanelen en maximaliseert de opbrengst.

De vrijheidsgraden die een rol spelen bij de oriëntatie van je zonnepanelen

Bij het optimaliseren van de oriëntatie van zonnepanelen spelen twee belangrijke vrijheidsgraden een rol:

  • De Azimut (A)
  • De Zenitafstand (N)

Azimut: de horizontale oriëntatie

De azimut is de richting waarnaar de zonnepanelen gericht zijn. De zon komt op in het oosten, gaat onder in het westen en staat op zijn hoogste punt in het zuiden. Het is daarom het beste om de zonnepanelen naar het zuiden te richten, zodat ze het meeste zonlicht opvangen wanneer de zon het sterkst is. Als het niet mogelijk is om naar het zuiden te richten, is een richting naar het zuidoosten of zuidwesten ook acceptabel.

Zenitafstand: de hellingshoek

Naast de azimut is ook de hellingshoek van groot belang voor het rendement van de zonnepanelen. De regel is dat de panelen een hellingshoek tussen 20 en 50 graden moeten hebben voor het maximale rendement. In Nederland en België is de optimale hellingshoek 37 graden.

Combineer de juiste azimut en hellingshoek

Door de juiste azimut en hellingshoek te combineren, kies je voor de beste plek voor je zonnepanelen en kun je het maximale rendement behalen. Door de panelen gericht naar het zuiden te plaatsen met een hellingshoek van 37 graden, kunnen jouw zoveel mogelijk zonlicht opvangen.

Richtingen van zonnepanelen vergelijken

Bij het overwegen van de oriëntatie van zonnepanelen zijn er eigenlijk vijf mogelijke richtingen om te overwegen: Noord, Oost, Zuid, West en Oost-West. Binnen deze opties zijn er twee die vaak als het meest gunstig worden beschouwd. De meest voor de hand liggende keuze is de zuidelijke oriëntatie, omdat zonnepanelen in deze opstelling gedurende de dag de meeste zonnestraling ontvangen. Daarnaast kan de Oost-West opstelling ook gunstig zijn, afhankelijk van de specifieke (dak)situatie. Het vergelijken van verschillende oriëntaties en het kiezen van de meest geschikte voor jouw situatie is cruciaal om het maximale rendement uit je zonnepanelen te halen.

Is op het zuiden nog steeds de beste optie?

Het oriënteren van zonnepanelen is de laatste jaren veranderd, waarbij het niet langer alleen wordt aanbevolen om ze op het zuiden te richten. Met de herziening van de salderingsregeling is het nu verstandig om verschillende delen van je dak te overwegen voor zonne-installaties. Het is namelijk voordeliger om de opgewekte energie zelf te gebruiken in plaats van deze terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Wanneer zonnepanelen uitsluitend op het zuiden zijn gericht, kan er vaak een overproductie zijn rond het middaguur, waardoor overtollige energie wordt teruggegeven. Door zonnepanelen over meerdere richtingen te verdelen, zoals het oosten en het westen, wordt deze piek vermeden en wordt de energieproductie over de dag verspreid. Dit maakt het mogelijk om meer van de opgewekte energie direct te benutten in je huis, wat financieel aantrekkelijker is onder de nieuwe regeling.

Beste richting zonnepanelen in combinatie met daktype

De richting van je zonnepanelen moet worden bepaald in samenhang met het type (dak)oppervlak waarop ze worden geplaatst. Het is niet alleen de richting ten opzichte van de zon die van belang is, maar ook het specifieke kenmerk van het dak of het oppervlak. Bijvoorbeeld, op een schuin dak kan een bepaald type installatie beter passen dan op een plat dak. Vergelijk dus zorgvuldig verschillende richtingen en installatiemethoden om ervoor te zorgen dat je zonnepanelen optimaal presteren en het meeste rendement opleveren.

Beste opstelling zonnepanelen bij een schuin dak

Bij een schuin dak biedt de natuurlijke hellingshoek van het dakoppervlak vaak een uitstekende mogelijkheid om zonnepanelen optimaal te plaatsen. In dit geval hoeft er geen rekening te worden gehouden met schaduwvorming door andere zonnepanelen, aangezien de panelen het dak volgen. 

De meest gunstige oriëntatie op een schuin dak is doorgaans naar het zuiden, waarbij de zonnepanelen gedurende de dag de meeste zonnestraling ontvangen. Een alternatieve en effectieve opstelling op een schuin dak is de oost-west opstelling, vooral wanneer je van plan bent om zonnepanelen op meerdere dakvlakken te installeren. Deze opstelling maakt gebruik van zowel de ochtend- als de middagzon, waardoor de energieproductie gedurende de dag wordt gespreid en het rendement van de zonnepanelen wordt geoptimaliseerd.

Beste opstelling zonnepanelen bij een plat dak

Op een plat dak biedt de installatie van zonnepanelen veel flexibiliteit, omdat je de helling van het dak zelf kunt bepalen. Hoewel een zuidelijke oriëntatie vaak de voorkeur heeft voor zonnepanelen, is dit niet altijd de beste keuze voor platte daken. Het creëren van een helling op een plat dak leidt automatisch tot minimale schaduwvorming tussen de rijen panelen, wat betekent dat je tussen de 0,5 en 1,2 meter ruimte moet laten tussen de rijen, wat ten koste kan gaan van de beschikbare ruimte. 

Een effectieve oplossing voor dit probleem is de oost-west opstelling van de zonnepanelen. Hierbij worden de panelen met hun rug tegen elkaar geplaatst, waardoor ze zowel aan de oostelijke als aan de westelijke zijde van het dak de zon opvangen en er minimale schaduw ontstaat. Dit maximaliseert de benutting van de beschikbare ruimte en optimaliseert de energieopbrengst van de zonnepanelen op een plat dak.

Welke opstelling kies jij?

Bij het kiezen van de oriëntatie en opstelling van zonnepanelen is er geen one-size-fits-all benadering, aangezien de ideale configuratie afhangt van de specifieke situatie. Het is van groot belang om grondig te kijken naar jouw dak: welk type dak heb je, is er al een natuurlijke hellingshoek en hoeveel energie en zonnepanelen heb je nodig om in je eigen energiebehoefte te voorzien? Deze factoren wegen allemaal mee in de uiteindelijke keuze voor de optimale oriëntatie en opstelling van zonnepanelen, omdat elke situatie uniek is en specifieke overwegingen vereist om het meeste rendement en efficiëntie te behalen uit jouw zonnepanelen systeem.

Hoeveel plek heb je?

Bij het plannen van de oriëntatie en installatie van zonnepanelen is het van essentieel belang om de beschikbare ruimte op je dak zorgvuldig te evalueren. Het is belangrijk om te controleren of er geen obstakels zijn, zoals dakraampjes of schoorstenen, die de installatie van zonnepanelen kunnen belemmeren. Als er echter een dakkapel aanwezig is, kan dit vaak wel een geschikte locatie zijn voor één of meerdere zonnepanelen, op voorwaarde dat het dak van de dakkapel stevig genoeg is. Bij het berekenen van het aantal panelen dat op je dak past, is het ook van belang rekening te houden met de vereiste afstand van ongeveer 20 centimeter van de nok en dakrand. Het optimaliseren van de beschikbare ruimte en het vermijden van obstructies zijn cruciale stappen om het maximale rendement uit je zonnepanelen te halen.

Slecht georiënteerde zonnepanelen

Slecht georiënteerde zonnepanelen kunnen leiden tot een vermindering van het rendement van de panelen. Het is daarom belangrijk om de juiste ligging voor jouw zonnepanelen te bepalen. Dit kan door de oriëntatie van het dak, de plaatsing van bomen en andere mogelijke obstakels in de omgeving in overweging te nemen.

Hoeveel rendement verlies je met een slechte oriëntatie en ligging?

De opbrengst van jouw zonnepanelen hangt af van de oriëntatie en ligging van jouw panelen. Afhankelijk van de hellingshoek ziet de opbrengst er zo uit:

  • De opbrengst van een zonnepaneel dat naar het zuiden is gericht: 80-100%
  • De opbrengst van een zonnepaneel dat naar het zuidwesten of zuidoosten is gericht: 70-90%
  • De opbrengst van een zonnepaneel dat naar het oosten of westen is gericht: 50-90%

De invloed van schaduw op het rendement van jouw zonnepanelen

Schaduw op je zonnepanelen kan ontstaan door bomen, schoorstenen, hoge gebouwen of elektriciteitspalen in de omgeving van jouw woning. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat er minder zonlicht op jouw zonnepaneel valt, waardoor het rendement afneemt.

De schaduwfactor verminderen

Om verlies door een schaduwfactor tegen te gaan kun je diodes in jouw zonnepanelen laten inbouwen. Diodes zorgen ervoor dat de stroom alleen in één richting kan stromen. Deze diodes kunnen worden gebruikt als blocking diodes of bypass diodes. Blocking diodes voorkomen terugloopstroom, terwijl bypass diodes het schaduweffect tegengaan. Hierdoor wordt het rendement van jouw zonnepanelen verhoogd en wordt de levensduur van de panelen verlengd.

Schakel altijd een professional in om de juiste ligging en oriëntatie te bepalen

Om het maximale rendement uit jouw zonnepanelen te halen, is het aan te raden om altijd een professioneel bedrijf de oriëntatie en ligging van jouw panelen te laten bepalen. Een professioneel bedrijf heeft de kennis en ervaring om rekening te houden met factoren zoals de schaduwfactor en de optimale hellingshoek. Zo kun jij er zeker van zijn dat jouw panelen op de juiste manier zijn georiënteerd en geplaatst en je kunt profiteren van het maximale rendement.